Helden in health

Ons fundament

HELD. is de ondernemende arbodienst voor het MKB die online advies geeft over arbeid en gezondheid. HELD. is niet sector gebonden en richt zich op organisaties met 2 tot 250  medewerkers. De  Helden die het traject  begeleiden zijn werknemers die zelf een arbeidsbeperking hebben (gehad). Zij geven jou vanuit de praktijk concreet advies en leggen de focus op wat de mogelijkheden zijn (in plaats van de beperkingen). HELD. werkt met teams die altijd bestaan uit twee personen: een vaste Held (casemanager) als  direct aanspreekpunt voor werkgevers en leidinggevenden voor de praktische zaken bij re-integratie. Naast deze Held staat een taak gedelegeerde casemanager die alle medische taken van het behandelteam coördineert.

Werkwijze HELD.

Jouw vaste Held is het eerste aanspreekpunt voor medewerkers en leidinggevenden. Helden beantwoorden vragen over werk, re-integratie en verzuim, preventie en inzetbaarheid. Daarnaast geven ze re-integratieadvies aan leidinggevenden en coachen ze medewerkers in hun keuzes.

Hun vaste duo partner is de medisch casemanager. Die verzorgt telefonische-  en  online spreekuren met medewerkers en vraagt medische informatie op. Daarnaast verzorgen deze medisch casemanagers de doorverwijzing naar de bedrijfsarts, de fysio- en psychotherapeut. Gezamenlijk vormen die medici ons behandelteam. De medisch casemanager verzorgt een concrete vraagstelling voor de bedrijfsarts en samen met de Held wordt de koers van het behandelteam bepaald.

Telefonisch, online en op locatie

Je hoort en ziet ons overal; aan de telefoon, op jouw beeldscherm tijdens een online consult en bij jou op locatie. Nee, niet bij elk griepgeval. Of als een leidinggevende het prima zelf kan oplossen met de medewerker. Maar als er gevoelsmatig ‘meer aan de hand is’, dan kan besloten worden om een 3-gesprek te plannen. Op locatie. We zitten eerst met de leidinggevende om het gesprek voor te bereiden. Dan doen we het spreekuur alleen met de medewerker. En laten na een halfuur of 45 minuten de leidinggevende aansluiten. Samen maken we SMART afspraken over het vervolg. 

Door elkaar te zien creëren we dat de medewerker zich gehoord voelt. En de leidinggevende zich gesteund voelt. Wat ons betreft een goed fundament voor een gezond vervolg.

Bel je de leidinggevende en/of ook de Held:

Veel van onze opdrachtgevers kiezen voor ‘dubbel ziekmelden’; bij de leidinggevende en ons. Zo kunnen we direct de belangrijkste vragen stellen. Wat heeft jouw collega nodig? En hoe helpen we hem of haar samen weer richting optimale inzetbaarheid? 

Ja, zo’n dubbele ziekmelding kan de verzuimdrempel laten stijgen. Maar bovenal blijken medewerkers in de praktijk zo’n diepgaander gesprek te waarderen – ze voelen zich gehoord en gesteund. Omdat we indien nodig direct doorpakken met een verwijzing naar ons behandelteam. Verzuim gaat immers niet altijd over ziekte, maar ook over een forse disbalans tussen werk en privé, rouwverwerking, hulp bij mantelzorg en tal van andere zaken. Ja, we verwijzen desgewenst direct door naar een mantelzorgmakelaar, budget- of rouwcoach.

Bij ‘dubbel ziekmelden’ ontzorgen we jou als leidinggevende of HR professional door de melding direct in ons verzuimsysteem te registreren. En alle vervolgtaken meteen voor te bereiden. Nee, dit hoeft niet bij iedereen – tijdens de implementatie voor aanvang van de samenwerking bepalen we samen of dit voor het hele bedrijf geldt of alleen voor bepaalde afdelingen. 

Door te coachen zorgen we dat de leidinggevende een volgende keer een (deel van het-) gesprek zelf kan voeren. Aan jullie de keuze of je kiest voor dubbel ziekmelden of niet; het kost niets extra. 

Elke ziekmelding (en de ‘betermelding’ natuurlijk ook) wordt in VerzuimSignaal ingevoerd. Inclusief alle rapportages, gespreksverslagen en acties. Het gemak zit in deze applicatie die alle processen in kaart brengt. Uiteraard voldoet dit systeem aan alle privacy wetgeving. Het zit net als TriageExpert standaard in ons pakket voor jullie.

Taakdelegatie:

HELD. maakt, net als GOED, gebruik van taakdelegatie. De vaste Held werkt als taakgedelegeerde van de leidinggevende en adviseert over alles wat niet medisch is, zoals re-integratie en hoe werkgever en werknemer concreet kunnen focussen op mogelijkheden. Een medisch behandelteam waarin de medisch casemanager alles coördineert pakt de taakgedelegeerde taken van de bedrijfsarts op. In het behandelteam zitten verder een psycholoog en een fysiotherapeut voor concreet advies over preventie of een klacht. Want waarom zou je eerst langs een arts gaan als je eigenlijk een psycholoog nodig hebt?

De beoordeling en accordering wordt altijd gedaan door de bedrijfsarts, conform de geldende wetgeving. De arts wordt alleen ingezet met goede reden en met een gerichte vraagstelling. Met deze rolverdeling houden we een strakke regie op het verzuimproces.

Geen vage termen meer, geen onduidelijke behandelplannen. Altijd overzicht en altijd ontzorging. Zodra jij op de hoogte bent, regelt jouw Held de rest. Jij kunt weer gaan ondernemen en wij komen terug met concrete oplossingen.

Wat maakt onze Helden anders? 

Concrete adviezen in praktische taal, gebaseerd op gedegen kennis van ziekte en inzetbaarheid. Een ernstige ziekte, visuele beperking of chronische beperking; onze Helden hebben het zelf meegemaakt. Dat maakt dat ze met menselijke maat proactief door kunnen pakken en meedenken.

Onze adviseurs nemen kennis mee uit hun eigen leven. Dat geldt ook voor jouw toekomstige Held. Die is opgeleid volgens de hoogste normen die je van een inzetbaarheidsprofessional anno 2020 mag verwachten. Zij of hij weet hoe lastig het is om langdurig uit te vallen. Jouw Held snapt als geen ander dat er altijd gekeken moet worden naar de mogelijkheden van een werknemer: niet naar de (nieuwe) beperkingen. 

Wat doen onze bekwame bedrijfsartsen voor jouw medewerkers?

Het merendeel van onze artsen verzorgt online spreekuren. Medewerkers zien hen sneller dan verwacht op hun smartphone, tablet of computerscherm. Zodoende komen onze artsen ‘bij de mensen thuis in beeld’. Zij maken belastbaarheid concreet en stellen gerichte vragen. Allemaal nemen ze hun ervaring als behandelaar mee voor praktische adviezen. En delegeren een aantal taken aan de casemanager om optimale aandacht te hebben voor jullie medewerkers. Indien een medewerker toch liever kiest voor een ‘ouderwets spreekuur op locatie’, dan kan dat. 

En dit doen onze artsen niet:

✗ aan het eind van een spreekuur het advies direct met de medewerker bespreken

✗ bepalen wanneer de medewerker weer aan het werk kan

✗ om de twee of drie weken een vervolgconsult inplannen.

Het goede voorbeeld

Je verricht een heldendaad door klant van HELD. te worden! Door jou kunnen wij Stichting Held & Daad verzoeken een nieuwe collega met veel levenservaring en een arbeidsbeperking te werven en op te leiden tot Held. 

Is het dan allemaal zo makkelijk? Bij HELD. wel. Wij kennen arbodienstverlening door en door: we doen dit immers al meer dan 8 jaar. Mede door een toenemende groep werkgevers die gelooft in ons gedachtegoed. Daar zijn we dankbaar voor!