Onze HELDere aanpak voor jou

Jouw vaste Held werkt samen met een medisch casemanager die alle medische taken binnen ons behandelteam coördineert. Dankzij die duo-collega kunnen we doorpakken. De medische casemanagers werken in het verlengde van onze medische professionals. Samen zorgen zij voor een optimale rolverdeling en een vlekkeloze communicatie tussen jou en jouw werknemer.

Geen vage termen meer, geen onduidelijke behandelplannen. Altijd overzicht en altijd ontzorging. Zodra jij op de hoogte bent, regelt jouw Held de rest. Jij kunt weer gaan ondernemen en wij komen terug met concrete oplossingen.

Background
Een Held en een vaste medisch casemanager dus

Betaal ik dan niet dubbel?

Nee, kijk maar:

vaste Held voor leidinggevenden:

 • taakgedelegeerde voor de leidinggevenden
 • neemt ziekmelding aan, verwerkt die in verzuimsysteem en zet acties uit
 • beantwoordt alle vragen over werk, re-integratie en verzuim
 • vertaalt alle zaken uit het behandelteam naar praktische re-integratieadviezen voor leidinggevenden en/of medewerkers
 • overleg en advies met leidinggevende of HR professional
 • medewerkers verantwoordelijk maken voor hun keuzes qua inzetbaarheid
 • leidinggevenden inzicht geven in de achtergrond van verzuimgedrag…
 • …en concreet helpen bij die ene vraag: ‘Welke gevolgen heeft dit voor werk?’

vast behandelteam voor het medische:

  • taakgedelegeerde (medisch) casemanager voor de arts
  • verzorgt de telefonische- en online spreekuren met medewerkers…
  • … regisseert de coördinatie en doorverwijzing naar bekwame bedrijfsarts, flexibele fysiotherapeut, proactieve psycholoog, coaches, mantelzorg- of andere specialisten
  • maken van concrete vraagstelling voor de bedrijfsarts
  • opvragen van medische informatie
  • samen met Held duidelijke koers bepalen in een verzuimproces.

Onze pluspunten

Taakdelegatie

Toonaangevend in taakdelegatie

Alleen een arts? Echt niet:

Creatieve casemanager, bekwame bedrijfsarts, flexibele fysiotherapeut, proactieve psycholoog en hoogwaardige Held in één team

Vast Team

Vast team dat proactief en concreet reageert

Mogelijkheden

Het goede voorbeeld in focus op mogelijkheden